Lyhenteitä        

0314 Roman Key Card Blackwood 0314 5=0 tai 3 ässää 5 = 1 tai 4 ässää
1430 Roman Key Card Blackwood 1430 5=1 tai 4 ässää 5 = 3 tai 0 ässää
2/1 GF 2 over 1 Game Forcing 2 yli yhden täyspelivaatimus
4FS Fourth suit forcing Neljäs väri vaatimus
A Ace ässä
ACBL American Contract Bridge League Amerikan Bridgeliitto
AFK Away from keyboard Poissa koneen ääreltä.
ART Artificial Bit keinotekoinen tarjous
asap as soon as possible niin pian kuin mahdollista
BAL Balanced tasainen jakauma
BB-A Bridge Base - Advanced BBO:ssa SA-YC:n täysi versio
BB-B Bridge Base - Basic BBO:ssa SA-YC:n perusversio
BBO Bridge Base Online Nettipelisaitti
BLP Bad Luck Partner Huonoa onnea partneri
BRB Be right back. Olen heti takaisin.
C Clubs risti
Capp Cappelletti  sangipuolustus
CC Convention Card systeemikortti
comp competitive kilpaileva
CR Closed Room Suljettu huone (joukkuepelissä)
CU See you later Nähdään myöhemmin.
cul8r See you later Nähdään myöhemmin.
D Diamonds ruutu
D Double kahdennus
DEPO Double Even Pass Odd vastaus häirittyyn ässäkyselyyn
DONT Disturbing Opponents No Trump sangipuolustus
DOPE Double Odd, Pass Even vastaus häirittyyn ässäkyselyyn
E East itä
EBU English Bridge Union Englannin bridgeliitto
ECL Equal Level Conversion  
FAP Fast Arrival Principle  
FG Forcing to Game täyspelivaatimus 
F1 Forcing (one round) kierrosvaatimus
F1NT Forcing No Trump vaatimussangi
F2NT Forcing to 2NT vaatimus 2 sangiin asti
FOSS FOurth Suit Slows down principle  
FSF Fourth Suit Force Neljäs väri vaatimus
GiB GiB Goren in Box Peliohjelma/robotti
GIR Game Invitational Relay  
GL(P) Good Lock (Patrner) Onnea (partneri)
GSF Grand Slam Force vapaa 5 sangia
H Hearts/Honour hertta/kuvakortti
HCP/HP High Card Point arvopiste
HUM highly unusual methods erittäin epätavallinen menetelmä
IJO Intermediate Jump Overcall  
IMP International Matchpoint joukkuekilpailun pistelasku
IMSR Inverted Minor Suit Raises Käännetyt alavärikorotukset
INV Invite inviitti
J Jack sotamies
J2N Jacoby 2 NT  
JXF Jacoby Transfers Jacobyn siirrot
K King kuningas
KISS Keep It Simple Stupid Pelaa yksinkertaisesti typerys
Leb Lebensohl  
LHO Left-hand opponent vasemmanpuoleinen vastustaja
LOL Laughing out loud Nauraa ääneeneen
LTC Losing Trick Count menevien laskeminen
LOTT Law of Total Tricks kokonaistikkilaki
M Ms Major suit(s) yläväri(t) (pata/hertta)
m ms Minor suit(s) alaväri(t) (risti/ruutu)
MP Match Point Parikilpailun pistelasku
MP Master Point mestaripiste
MOD Maximal Overcall Double Inviittikahdennus
MSS Minor Suit Stayman alaväri-Stayman
MUD Middle Up Down Lähtö 3 hakusta keskimmäisellä
N North pohjoinen
NAT Natural luonnollinen tarjous
NF Not Forcing ei vaatimus
NMF New Minor Forcing uusi alaväri vaatimus
NT No Trump sangi
NV Not Vulnerable vaaraton vyöhyke
O/E Odd/Even Discards Pariton/parillinen sakaukset
Opp(s) Opponent(s) Vastustaja(t)
OR Open Room Avoin huone (joukkuepelissä)
P/C Pass or Correct passaa tai korjaa
Pard Patner partneri
PCI Polish Club International  (tarjoussysteemi)
PD Partneri partneri
Pls Please Ole hyvä
PRE Pre-emptive estotarjous
Q Queen rouva
R Relay reletarjous
RD Re-Double vastakahdennus
Rehi Hello again Hei taas (Pelaajalle, joka palaa pöytään
menetettyään välillä yhteyden.)
Reapx Responsive Double Responsiivinen kahdennus
RKCB Roman Key Card Blackwood 5 ässän ässäkysely
RHO Right-hand opponent oikeanpuoleinen vastustaja
ROFL Rolling on floor laughing  
RONF Raise Only Non-Forcing Uusi väri vaatimus
ROPI Re-Double = 0, Pass = 1 Vastaus kahdennettuun ässäkyselyyn
S South etelä
S Spades pata
SAYC Standard American Yellow Card BBO:ssa yleisin tarjoussysteemi
SP Sorry Partner  
SPL Splinter kaksoishyppy renonssi- tai singeltonvärissä
Sry Sorry Anteeksi
STM Stayman Stayman
SUPP Support tuki
SUPX Support Double tukikahdennus
S/P Suit Preference Väripreferenssi
T Ten 10
T/O Takeout Double ilmaisukahdennus
TD Tournament Director kilpailunjohtaja
TP to play pelattavaksi (loppusitoumus)
THX Thanks Kiitos
TX Thanks Kiitos
TXF Texas Transfers  
TYP Thank you partner Kiitos partneri
U You sinä
UDCA Upside Down Count and Attitude Iso-pieni = pariton määrä. Pieni pyytää.
UNT Unusual No Trump epätavallinen sangi
ur your sinun
VPs Victory Points joukkuekilpailun ottelupisteet
vwdp Very Well Done Partner Oikein hyvin pelattu partneri
Vul. Vulnerable vaaravyöhyke
W West länsi
w2 Weak Two Openings heikot kahdenavaukset 2, 2 ja 2
WBF World Bridge Federation Maailman bridgeliitto
WD(P) Well Done (Partner) Hyvin pelattu (partneri)
WJS Weak Jump Shift heikot hypyt
x Small card hakku
X D Double kahdennus
Xfer Transfer siirto
XX RD ReDouble vastakahdennus
YP Your play Sinun vuorosi