sprinttisuunnistaja

Tuomo Mäkelä

Seuraa minua Twitterissä: @tuomomakela
Alkusivu - Harjoittelu - Jutut - Keskustelu - Linkit

RCG-analyysi, osa 1: Suunnistajat välttävät taaksepäin lähtemistä

[ mäksä :: 5.2.2019 ]

Otetaan esimerkkinä kaksi eri rastiväliä: kumpi valinta on lyhyempi?

Rastiväli on tietysti molemmissa sama. Vasen valinta on molemmissa 9 % lyhyempi, mutta oikeanpuoleisessa esimerkissä sitä valitaan enemmän.

Tässä toinen esimerkki:

Jälleen rastivälit ovat samoja. Nyt oikea valinta on molemmissa 2 % lyhyempi, mutta oikeanpuoleisessa esimerkissä sitä valitaan enemmän.

Sama kaava toistuu lukuisissa tilanteissa: Reitinvalinta, jossa ensin lähdetään taaksepäin, nähdään huonompana vaihtoehtona kuin valinta, missä rastille tullaan takakautta.

Mielenkiintoista tässä on se, että pelin pelaajat tuntevat välin luonteen. Heidän pitäisi tietää, että rastille joudutaan tulemaan takakautta, vaikkakin jälkimmäisessä esimerkissä välin visuaalisuus vaihtelee, mikä saattaa ajoittain hämätä pelaajaa. Reaalimaailman tilanne, missä väliä ei välttämättä ole ehditty katsoa kunnolla ja valitaan hätäisesti vaihtoehto, joka lähtee rastilta oikeaan suuntaan, pitäisi kuitenkin olla poissuljettu.

Pelissä ei myöskään määritellä rastille tulosuuntaa, mikä etenkin touch free -leimausta käytettäessä voi vaikuttaa reitinvalintaan. Taaksepäin lähteminen ei tarkoita fyysistä täyskäännöstä rastilla, vaan tämän aspektin pitäisi olla poissuljettu.

On vaikea antaa yleispätevästi numeroita siitä, kuinka paljon taaksepäin lähteminen vaikuttaa suunnistajan päätökseen - se riippuu tilanteesta. Joitain esimerkkejä ja havaintoja aiheesta on mahdollista tarjota.

Alla on samasta rastivälistä kaksi eri versiota. Ensimmäisessä talon kiertävä reitinvalinta lähtee hyvin vähän taaksepäin, toisessa ero on selkeämpi.

Vasemmanpuoleisessa esimerkissä ei valintaan vaikuta käytännössä lainkaan se, kummin päin rastiväli juostaan. Oikeanpuoleisessa esimerkissä taaksepäin lähteminen muuttaa vinoumaa 4 %. Eli taaksepäin lähdettäessä talon kierron pitää olla 4 % lyhyempi kuin toisinpäin juostessa, jotta vaihtoehtoa valitaan yhtä paljon. Tämä pätee kokeneisiin pelaajiin, mutta tarkempaa jaottelua ei pelaajatyyppien välillä ei pysty luotettavasti tekemään.

Kyseisellä rastivälillä rastin sijainti ja taaksepäin lähdettävä matka ei muutu portaattomasti, joten kattavaa kuvaa aiheesta ei pysty muodostamaan. On melko luonnollinen havainto, että jos taaksepäin lähdettävä matka kasvaa, suurenee myös sen vaikutus.

Tämä vaikutus kuitenkaan ei kasva loputtomasti. Kun taaksepäin lähdettävä matka pitenee, pitenee myös takakautta tultava matka, kun rastiväli juostaan käänteisesti. Tämäkin vaikuttaa reitinvalintaan ja tietyn matkan jälkeen vaikutukset kumoavat toisensa. Tämä vaikutusten kumoutuminen tuntuisi tapahtuvan melko nopeastikin.

Voimakkaimmillaan vaikutus on silloin, kun molemmat valinnat sisältävät saman kaavan, mutta päinvastaisena. Eli toisessa valinnassa lähdetään taaksepäin ja toisessa rastivälissä tullaan takakautta rastille. Alla on esimerkki tällaisesta tilanteessa.

Kyseisessä esimerkissä, kun rastiväli käännetään, vinouma muuttuu 6 %. Tämän suurempaa vaikutusta en ole onnistunut aineistosta löytämään. 6 % vinouma tarkoittaa 50 sekunnin välillä 3 sekuntia, joten vaikutus on huomattava.

Route Choice Game


Ei kommentteja    ::    Kommentoi