sprinttisuunnistaja

Tuomo Mäkelä

Seuraa minua Twitterissä: @tuomomakela
Alkusivu - Harjoittelu - Jutut - Keskustelu - Linkit

RCG-analyysi, osa 2: Reitinvalinnan päättyminen rastiväliviivasta sivuun lisää virhettä

[ mäksä :: 11.3.2019 ]

Sprinttiradoilla hyvin tyypillinen tilanne on, että reitinvalintavälin päätepiste on käytännössä jossain muualla kuin missä rasti sijaitsee. Reitinvalinta tehdään rastiväliviivasta sivuun.

Usein ratamestarit luultavasti haluavat testata, että suunnistajat ovat tehneet reitinvalinnan loppuun saakka. Route Choice Game ei tarjoa vastaavaa yllätysmomenttia, sillä rastivälien erityispiirteet on melko nopeasti opittu. Silti tällainen asetelma tarjoaa mielenkiintoisia havaintoja.

Esimerkkinä on kolme samanlaista rastiväliä, joissa erona on se, missä toinen pääterasti sijaitsee:

Keskeisin havainto on, että oikenpuoleisessa variaatiossa tehdään eniten virheitä. Kokeneilla pelaajilla (jotka ovat pelanneet ko. radalla vähintään 50 peliä) virheiden määrät vasemmalta oikealle luettuna ovat 15,8 %, 17,6 % ja 19,6 %.

Rastivälillä onnistutaan sitä paremmin, mitä lähempää reitinvalinnan päätepistettä rastiväliviiva kulkee. Kokeneilla pelaajilla virheiden määrä on oikeanpuoleisessa esimerkissä 25 % suurempi kuin vasemmanpuoleisessa esimerkissä. Kaikkein parhailla pelaajilla ero on jopa 40 %. Suuri ero johtuu ensisijaisesti siitä, että he tekevät niin vähän virheitä vasemmanpuoleisessa esimerkissä.

Virheitä tehdään enemmän riippumatta siitä, kumpi vaihtoehdoista on lyhyempi. Huomattavaa vinoumaa ei rastivälillä ole havaittavissa. Oranssi reitinvalinta on kaikissa tapauksissa hieman liian harvoin valittu.

Reitinvalintaan tekemiseen kuluva aika on pienin keskimmäisessä esimerkissä. Ja edelleen, jos rasti on umpikujassa, niin aikaa kuluu sitä enemmän, mitä pidempi umpikuja on. Sillä, kuinka läheltä rastiväliviiva kulkee reitinvalinnan päätepistettä, ei vaikuttaisi olevan suoraa yhteyttä reitinvalinnan tekoon tarvittavaan aikaan.

Kun reitinvalinta päättyy rastiväliviivasta sivuun, lisää se virheitä reitinvalinnassa. Tämä luultavasti johtuu siitä, että rastiväliviiva ei ole auttamassa hahmottamaan reitinvalintoja. Todellisessa tilanteessa virheiden määrään voi lisäksi vaikuttaa myös se, että osa suunnistajista ei ole ehtinyt katsoa rastiväliä kokonaan.

Virhemäärän muutos näkyvillä Route Choice Gamessa

Route Choice Gamessa on näkee nyt myös omien virheiden määrät, jos pelejä ko. asetelmasta on vähintään 100. Uskon, että virheiden määrän pitäisi kaikilla olla suurempi, kun rastiväliviiva menee sivuun rastista.

Mutta aina löytyy poikkeuksia. Pääosan poikkeuksista olisin valmis selittämään liian pienellä otannalla tai sillä, että eri rastivälityypeillä on erilainen vinouma, joka vaikuttaa myös oikeiden vastausten osuuteen. Jokainen voi vetää omat johtopäätöksensä - nyt siihen on mahdollisuus.

Route Choice Game


Ei kommentteja    ::    Kommentoi