sprinttisuunnistaja

Tuomo Mäkelä

Seuraa minua Twitterissä: @tuomomakela
Alkusivu - Harjoittelu - Jutut - Keskustelu - Linkit

Sprinttisuunnistus á la mäksä, osa 1: Kilpailuun valmistautuminen

[ mäksä :: 22.6.2009 ]

Sprinttisuunnistuksessa tietoja tulevasta kilpailumaastosta on saatavilla yleensä hyvin. Vanha suunnistuskartta on hyödyllinen, mutta jos kartta on päässyt jo liikaa ikääntymään tai sitä ei ole tehty sprinttisuunnistuksen karttamerkein, on Kansalaisen Karttapaikka usein hyvä paikka etsiä lisäinformaatiota maastosta. Oikealle kuvaan on mallin vuoksi poimittu pala Karjaan keskustan maastosta Kansalaisen Karttapaikan kartasta ja ilmakuvista sekä vanhasta suunnistuskartasta ja lopullisesta kilpailukartasta. Kuva aukeaa klikkaamalla suuremmaksi.

Karttapaikan kartan ja ilmakuvien sekä suunnistuskartan ja sprinttisuunnistuskartan vertailuaIlmakuvien ja vanhojen karttojen antama informaatio voi toisinaan olla hyvinkin tarkkaa, mutta silti siihen on aina syytä suhtautua varauksella. Kun sprinttikilpailut nykyisin juostaan usein tulosteilla, on kilpailun järjestäjien helppo tehdä kilpailukohtaisia poikkeuksia karttaan. Aitojen portteja on usein vaikea ennakoida, kerrostalojen pihoilla juoksemiselle on voitu kysyä lupa tai ne voivat olla kiellettyjä, leveämpien ojien ylitys on karttamerkein voitu kieltää tai sallia.

Huolimatta epävarmuustekijöistä on reitinvalintojen pohtiminen ennakkoon hyödyllistä. Tavoitteena ei ole yrittää keksiä juuri niitä välejä, joita tulevalla radalla tulee olemaan ja näihin optimaalisia reitinvalintoja, vaan käydä läpi laaja joukko mahdollisia rastivälejä ja katsoa, minkä reitinvalintavaihtoehtojen välillä ratkaisuja mahdollisesti tullaan tekemään ja mitä seikkoja reitinvalinnassa on syytä ottaa huomioon. Käytössä olevassa informaatiossa on kuitenkin niin paljon puutteita, ettei ajatuksia ole järkeä kahlia mihinkään ratkaisuihin.

Mahdollisia reitinvalintoja voi hahmotella hyvin monenlaisiin paikkoihin. Reitinvalinnat, joiden nopeus perustuu puhtaasti eri valintojen matkaan, ovat lopulta suhteellisen helppoja. Syytä on miettiä tilanteita, missä saattaa joutua turvautumaan laajoihin kiertoihin, koska niiden hahmottaminen nopeasti on suoraviivaista reittiä hitaampaa. Perusteltua voi olla pohtia myös tilanteita, missä rastin sijoittelulla voidaan tehdä kierto muuten nopealta vaikuttavaa suoraviivaista valintaa paremmaksi vaihtoehdoksi.

Reitinvalintoina haastavampia ovat usein välit, joissa matka ei yksin ratkaise eri reitinvalintojen nopeutta. Silti näissäkin tapauksissa on hyvä etukäteen katsoa, millaisia vaihtoehtoja saattaa väleille olla tarjolla. Erityisen tärkeää on katsoa vanhoista kartoista maaston pinnan muodot ja miettiä niiden vaikutusta reitinvalintoihin. Itse kilpailussa saattavat käyrät reitinvalintaa tehdessä helposti unohtua tai niiden tarkistaminen on aikaa vievää.

Eri reitinvalintojen pyöritteleminen vanhalla kartalla on lopulta varsin nopeaa puuhaa ja pian samat kaavat alkavat toistaa itseään. Vanhojen karttojen katselun hyötyjä saattaa olla jälkikäteen vaikea arvioida. Yleisesti ottaen voi sanoa, että ennakkotyöstä on sitä vähemmän hyötyä, mitä helpompi rata on. Jos reitinvalintojen tekemiseen itse kilpailussa on runsaasti aikaa, ei ennakkoinformaatiota ole tarpeen käyttää, mutta jos reitinvalintaan käytettävää aikaa on liian vähän kaikkien vaihtoehtojen hahmottamiseen, voi ennakkoinformaation avulla muodostaa valistuneen arvauksen siitä, mistä hyvä reitinvalinta saattaisi löytyä ja näin nopeuttaa reitinvalinnan tekemistä.

Kilpailualueen karttojen lisäksi informaatiota kilpailumaastosta voi hakea konkreettisesti paikalla käyden. Kun kilpailuja juostaan rakennetussa ympäristössä, ei kilpailualueella käyntiä pystytä koskaan täysin kieltämään. Itse en ole näin pitkälle koskaan mennyt, mutta kovemmilla panoksilla pelattaessa ei tämänkään liene täysin tavatonta. Vaikka käynti paikanpäällä antaisi lisätietoa maastosta, saattaa tämän tiedon hyödyntäminen itse kilpailussa olla erittäin hankalaa. Helpoiten hyödynnettävää tietoa voivat olla lisätiedot eri metsäalueiden tai niittyjen kulkukelpoisuudesta.

Suoranaisen hyödyn lisäksi, minkä ennakkotyö antaa, antaa se usein kilpailuun myös itseluottamusta, mikä on aina tärkeää hyvää tulosta tehtäessä.


Ei kommentteja    ::    Kommentoi