sprinttisuunnistaja

Tuomo Mäkelä

Seuraa minua Twitterissä: @tuomomakela
Alkusivu - Harjoittelu - Jutut - Keskustelu - Linkit

Ajatuksia viestihajonnoista

[ mäksä :: 17.3.2010 ]

Voin rehellisesti myöntää kuuluvani siihen suunnistajakuntaan, joka eläissään on melko paljon viesteissä käyttänyt hyväksi valistuneita arvauksia hajonnoista: Juossut kartta rullalla selkiä kiinni, kun väli on vaikuttanut putkelta. Ottanut selkävalintoja riippumatta siitä, vaikuttaako valinta itsestä nopeimmalta. Ei tarvitse tietää, missä rasti on, jos tietää, kuka muu sinne on menossa. Ja uskaltaa siihen luottaa.

Toisten hyödyntäminen kuuluu viestisuunnistukseen, mutta rajansa kaikella. Silloin, kun rastinotossa voidaan luottaa siihen, kenellä aiemmin on ollut sama hajonta, päästetään suunnistajat liian helpolla. Ja silloin kun rintanumeroiden perusteella voidaan jo ennakkoon rakentaa tuleva hajontakaavio, ei suunnistuskilpailussa ole enää oikein mitään järkeä.

Millainen on hyvä hajonta ja miten sitä voidaan mitata?

Yleensä hajontojen onnistumista tai hyvyyttä spekuloidaan hajontakaavion perusteella, mutta hajontakaavio ei kerro mitään hajontojen onnistumisesta, koska siitä ei paljastu, miten yksittäiset joukkueet ovat eri hajontoja kiertäneet.

Hajonta viestisuunnistuksessa ilmenee aina kahden joukkueen välillä. Hajonnassa on kysymys siitä, kuinka paljon itsellä (näin tätä lienee helpointa ajatella) on hajontaa jonkin toisen joukkueen kanssa. Tälle hajonnan määrälle voidaan antaa jonkin arvo, jonka laskeminen on tyylikysymys. Ajatellaan tässä kohdassa yksinkertaisuuden vuoksi, että hajonnan määrä on joukkueiden välisten hajontarastien osuus kaikista hajontarasteista.

Edelleen voidaan laskea, kuinka paljon hajontaa on kaikkien muiden joukkueiden kanssa. Tästä voidaan laskea kaksi olennaista arvoa: keskimääräinen hajonta ja hajonnan keskihajonta. Keskeistä hajonnan tasapuolisuuden vuoksi on se, että hajontojen keskihajonta on mahdollisimman pieni eli eri juoksijoilla on keskenään keskimäärin lähes yhtä paljon hajontaa.

Yleensä viesteissä eri hajontoja ja ratavaihtoehtoja juostaan yksittäisillä osuuksilla yhtä paljon, jolloin kaikkien kilpailijoiden keskimääräinen hajonta muiden kilpailijoiden kanssa ja hajonnan keskihajonta ovat samoja tai ainakin niin lähellä sitä kuin mahdollista. Tällöin osuuden hajontaa laskettaessa riittää, kun lasketaan yhden juoksijan kokema hajonta, eikä tarpeen ole laskea kaikkien eri kilpailijaparien välisiä hajontoja. Tietysti, jos edellä mainittu oletus ei päde, on se varsin merkittävä epäkohta hajonnoissa.

Hajontavaihtoehdot pienentävät hajonnan keskihajontaa

Otetaan yksinkertainen esimerkki. Oletetaan viesti, jossa on kahden osuuden hajontapari. Eri ratavaihtojen määrä riippuu siitä, kuinka monta kertaa radat hajoavat keskenään uudestaan eli hajontavaihtoehtoja on 2^n. Voidaan laskea keskimääräinen hajonta ja hajonnan keskihajonta ratavaihtoehtojen funktiona.

HajontovaihtoehtojaKeskimäär. haj. määräHaj. keskihajonta
2 50,4 % 50,0 %
4 50,4 % 35,2 %
8 50,4 % 28,6 %
16 50,4 % 24,7 %
32 50,4 % 22,0 %
64 50,4 % 20,0 %

Taulukko osoittaa itsestäänselvyyden, että keskimääräinen hajonta on sama riippumatta hajontavaihtoehtojen määrästä, mutta hajonnan keskihajonta pienenee hajontavaihtoehtojen määrän kasvaessa. Usein hajontakaaviot mahdollistavat erittäin monien hajontavaihtoehtojen luomisen, mutta olennaista on se, kuinka paljon hajontavaihtoehtoja todella on käytössä, eikä tätä useinkaan hajontakaavio kerro.

Joukkuemäärä vaikuttaa vähän keskimääräiseen hajonnan määrään

Toisaalta hajontojen valinnassa kiinnitetään huomiota usein myös joukkueiden määrään. Jos joukkueita on 32, ei tätä enempää hajontavaihtoehtoja tarvitse rakentaa. Käytännössä kuitenkin joukkueiden määrä vaikuttaa melko vähän keskimääräiseen hajonnan määrään ja hajonnan keskihajontaan ei käytännössä ollenkaan. Alla esimerkkinä viestiosuuden, missä rata hajoaa kahdesti kahteen osaan, joukkuemäärän vaikutus hajonnan keskimääräiseen määrään ja keskihajontaan.

Joukkueiden määräKeskimäär. haj. määräHaj. keskihajonta
8 57,1 % 34,5 %
16 53,3 % 35,2 %
32 51,6 % 35,3 %
64 50,8 % 35,3 %
128 50,4 % 35,2 %

Toisaalta hajonnalla ei ole mitään merkitystä, kun joukkueiden tasoerot ovat riittävän suuret. On aivan yhdentekevää, jos vaikka Peräkylän Pontevalla ei olisi Jukolassa Kalevan Rastin ykkösjoukkueen kanssa ainuttakaan hajontarastia. Täten viesteissä on aina hajotettavia joukkueita huomattavasti vähemmän kuin viestissä on joukkueita yhteensä.

Ongelmaksi muodostuu hyvien ja huonojen joukkueiden määrittäminen. Usein suurimmissa viesteissä lähtölista luodaan aiempien vuosien sijoitusten mukaan ja huolehditaan siitä, että lähtölistan kärjellä ovat eri hajonnat. Jos kuitenkin jokin huippujoukkueista on edellisenä vuonna hylätty, annetaan sille usein suurempi numero, jolloin joukkue omaa suuremman mahdollisuuden saada samoja hajontoja kärkijoukkueiden kanssa.

Kuitenkin, vaikka oikeasti hajotettavien joukkueiden lukumäärä olisikin vähäinen, lisää runsaampi hajontojen käyttö tasapuolisuutta viestiin. Jos esimerkiksi ankkuriosuudelle lähtee yhtä aikaa kolme joukkuetta, joista kahdella on keskenään 75 % hajontarasteista samoja, mutta kolmannella joukkueella kahden muun joukkueen kanssa vain 25 % hajontarasteista samoja, ei tilanne ole tasapuolinen. Mitä enemmän hajontavaihtoehtoja on käytössä, sitä lähempänä joukkueidenvälisten hajontarastien määrät ovat keskimäärin.

Lisäksi runsas hajontavaihtoehtojen käyttö vaikeuttaa hajontojen ennakoimista. Käytännössä aina letkoissa osalla suunnistajista on sama hajonta. Jos etukäteen voidaan epäillä, ettei viestissä ole paljoakaan hajontavaihtoehtoja käytössä, voidaan tällöin tehdä valistunut arvaus keillä suunnistajista saattaisi tulevalla hajonnalla olla sama rasti ja tätä tietoa voidaan epävarmoina hetkinä käyttää hyväksi. Jos taas hajontavaihtoehtoja on runsaasti käytössä, tällaistä oletusta ei voida tehdä. Se pakottaa kaikki suunnistamaan tasavertaisesti ja lisää letkassa roikkujien mahdollisuutta ajautua väärälle hajonnalle.

Mitä vähemmän hajontavaihtoehtoja, sitä pienemmät hajonnat

Aiemmin hajonnan määrä laskettiin laskemalla puhtaasti hajontarastien lukumäärä kaikista rasteista, mutta käytännössä hajonta ei ole näin yksinkertainen käsite. Jos haluttaisiin olla täsmällisiä, olisi oikeampi tapa mitata hajontojen eroja laskea eri hajontojen optimivalintojen yhteisen reitin pituus tai se, kuinka paljon eri hajonnoilla tasavertaiset suunnistajat juoksisivat yhdessä.

Hajonnan määrä on jossain määrin makuasia, mutta jos hajontavaihtoehtoja on kovin vähän, tulisi hajonnan olla kokonaisuudessaankin suhteellisen vähäistä, koska tällöin hajonnan keskihajonta olisi myös pienempi ja hajonta tasapuolisempaa. Toisinaan pienemmissä viesteissä näkee, että vähäistä hajontavaihtoehtojen määrää ("vähän" hajontaa) kompensoidaan isoilla hajonnoilla ("paljon" hajontaa), jolloin hajonnan keskihajonta on kaikkein suurinta ja viesti mahdollisimman epätasapuolinen. Samalla onnistutaan tuhoamaan kilpailusta viestinomaisuus ja mahdollisilla hajonnan nopeuseroilla hankaloittamaan kilpailun seuraamista.

Tietysti riippumatta hajonnoista, niin ikävää kuin se onkin, parhaat yleensä voittavat. Mutta se ei oikeastaan itseäni niin kiinnosta, koska perin harvoin tähän valikoituun joukkoon olen kuulunut. Sen sijaan vain toivoisin, että hajonnat kohtelisivat kilpailijoita tasapuolisesti ja pitäisivät viestisuunnistuksen hengen elossa. Tietysti totta puhuen, jos enemmän asioihin haluaisin vaikuttaa, olisi koko juttu ehkä kannattanut kirjoittaa ruotsiksi. Mutta kaikkeen en sentään pysty, vaikka parhaani yritän.


Kommentoi


Halikko-viesti on kyllä pirun keksintö ja jättää aika vähän pelivaraa ratamestarin mielikuvitukselle. Yksittäisosuuksien hajonnat joudutaan suunnittelemaan massaosuuksien ehdoilla eli ainoa vaihtoehto on hajontaa jatkuvalla syötöllä... Mutta että Halikko-viestin ratamestariksi... tiedä noista...

mäksä - 31.3.2010 klo 15.16


On se hyvä, että jatkossakin voi luottaa Halikkoviestin ratoihin ja hajontoihin sittenkin, kun Ilu jättää ne hommat...

pauke - 31.3.2010 klo 11.27


Jukolassa hajonnat taitavat olla keskimääräistä huomattavasti tarkemmin mietittyjä. Ja näkee toki hyviä hajontoja muutenkin.

mäksä - 18.3.2010 klo 23.17


Jukolassa ratamestari kyllä huolehtii, ettei kärkijoukkueiden kakkos- ja kolmosjoukkueilla ole liikaa yhteistä pätkää ykkösjoukkueen kanssa, ja myös edellisvuoden hylätyt joukkueet käydään läpi tarkalla seulalla. Eli sen suhteen kyse ei ole todennäköisyydestä.

Hannu - 18.3.2010 klo 22.01


dippatyö tosta

nappi-Keke - 18.3.2010 klo 14.00


Luin kokonaan läpi.

jk - 18.3.2010 klo 9.34


Hajosin jo ennen noita taulukoita enkä jaksanut lukea loppuun

fyysinen hajonta - 17.3.2010 klo 13.02