sprinttisuunnistaja

Tuomo Mäkelä

Seuraa minua Twitterissä: @tuomomakela
Alkusivu - Harjoittelu - Jutut - Keskustelu - Linkit

Täydellinen liikkumiskielto

[ mäksä :: 23.2.2013 ]

Tulevana kesänä Nordic O-Tourin ensimmäinen Suomen osakilpailu on sprintti, joka juostaan Turussa ylioppilaskylän ja yliopiston alueella. Olen tehnyt alueelta kartan, enkä aio juosta kilpailussa.

Se on vain yksi kilpailu ja jos aion menestyä MM-kilpailuissa, pystyn näyttämään kilpailukykyisyyteni ja lunastamaan paikkani myös ilman kyseistä kilpailua. Tietysti olisi hienoa juosta maailmancupia Turussa, mutta kilpailuja tulee.

Mietin, että jos en olisi piirtänyt alueesta karttaa, niin varmaankin juoksisin kilpailussa, elleivät järjestäjät keksisi jäävätä minua, mitä suuresti epäilen. En lähtökohtaisesti tuntisi aluetta kovinkaan hyvin ja vaikka pyöräillessäni työmatkoja ajankin harjoittelukieltoalueella olevan tuomiokirkkopuiston läpi, ei se ole merkittävästi lisännyt maastotuntemustani. Olennaisempaa on, että asun niin lähellä kilpailumaastoa, että pyöräilen työmatkoja sen läpi ja huolimatta harjoittelukiellosta, saisin edelleen tehdä niin.

Bulletin 1-2:ssa sanotaan seuraavaa: "In the sprint-area it is allowed to walk and to drive with car or bicycle/motorcycle. It is forbidden to run and walk with a map." Toisin sanoen saisin liikkua alueella mielin määrin, kunhan en juoksisi, eikä minulla olisi karttaa.

Voisin piirtää kotona saatavilla olevista laadukkaista pohja-aineistoista kartan ja käydä päivittämässä katvepaikat sekä uusimmat muutokset maastossa vierailemalla. Tällä prosessilla saisin helposti piirrettyä erinomaisen kartan. Ei valmistautumiskarttaa ole tarpeen piirtää sillä tarkkuudella, että maastotyötä tarvitsisi tehdä pohjakartta kädessä kävellen. Maastoa kartoittaessa ja kartan avulla voisin opetella kaikki näkökentät, mitä maasto tarjoaisi.

Tätä kautta minulla olisi hankittuna kilpailuun aivan järjetön kotikenttäetu, jopa suhteellisen inhimillisellä vaivalla.

Ongelman ydin tässä on, että harjoittelukieltoalueella liikkumista ei ole rajoitettu. Turun tapaus ei ole mitenkään ainutkertainen. Vastaavia esimerkkejä löytyy runsaasti. Jos kilpailualueella liikkumista ei rajoiteta, antaa se joka tapauksessa merkittävän etulyöntiaseman paikkakuntalaisille kilpailijoille, koska käytännön realiteetit antavat heille parhaat mahdollisuudet tutustua kilpailumaastoon.

Minusta harjoituskieltoja määriteltäessä ainoa järkevä tapa tehdä määrityksiä olisi täydellinen liikkumiskielto. Kilpailualueelle ei ole yhdelläkään kilpailijalla asiaa. Tämä olisi ainoa tapa, miten kilpailuista olisi mahdollista tehdä tasapuolisia kaikille kilpailijoille. Jos kilpailualueen poikki kulkisi liikenteen pääväyliä, voitaisiin sallia läpikulku näitä pitkin autolla. Jos taas jonkin kilpailijan olisi työn tai opiskelujen takia mahdotonta välttää kilpailualueelle meneminen, voitaisiin olettaa hänellä olevan joka tapauksessa sellainen maastotuntemus, ettei kilpailusta poissulkeminen olisi ongelma.

Ainoa ongelma tässä mallissa on valvonta. On tyhmää tehdä sääntöjä, joita ei voida valvoa. Harjoituskieltoalueiden valvonta kaupunkiolosuhteissa on käytännössä mahdotonta. Harva tunnistaa kaikkia kilpasuunnistajia ainakaan toppatakki päällä ja pipo päässä.

Kaikesta huolimatta täydellisten kieltojen tekeminen olisi minusta kilpailullisesti oikeudenmukaisin ratkaisu. Valvonnan puutteellisuus pakottaa jossain määrin luottamaan kilpailijoiden moraaliin. Moraalin terävöittämiseksi ensimmäinen järkevä askel olisi harjoituskieltorikkomusten sopiva sanktioiminen. Erityisesti kun rike suhteutetaan olemattomaan kiinnijäämisriskiin, olisi harjoituskieltoalueen rikkomuksista minusta oikeudenmukainen rangaistus huomautuksen tai kilpailusta sulkemisen sijaan esim. 2 vuoden kilpailukielto.

Nyt kun Turussa ei tarvitse kilpailla, voi tietysti fokusoida enemmän omaa valmistautumista muihin kotimaisiin pääkilpailuihin. Olisiko seuraava askel leiri Espoossa?


Kommentoi


Joo, mä olen ottanut oppia otsikoinnissa, noista ilta-lehdistä. Ilta-plagioinnin seuraava vaihe, blogin statuksen vaihto ilta-rastisuunnistajaksi, saa tosin vielä odottaa tovin.

mäksä - 24.2.2013 klo 21.31


Huh, mää jo pelästyin otsikosta että mies on totaalisesti telakalla mut onneksi ei sentään näin ollu...

Luigi - 24.2.2013 klo 19.29


Tervetuloa Espooseen

Pardal - 23.2.2013 klo 21.10