sprinttisuunnistaja

Tuomo Mäkelä

Seuraa minua Twitterissä: @tuomomakela
Alkusivu - Harjoittelu - Jutut - Keskustelu - Linkit

Sprinttisuunnistus á la mäksä 2016, osa 1: Aloita poistamalla virheet rastivälien toteutuksesta

[ mäksä :: 29.12.2015 ]

Sprinttisuunnistussuorituksen onnistuminen on periaatteessa hyvin helppo määritellä. Jos tietää oman teoreettisen optimiaikansa radalla, voi suunnistukseen kuluneen ajan saada vähentämällä omasta loppuajasta tämän optimiajan. Eli suunnistuksen loppuajan voidaan ajatella koostuvan seuraavasti:

Teoreettinen optimiaika + Suunnistukseen kulunut aika = Loppuaika

Teoreettinen optimiaika tarkoittaa omaa aikaa optimivalintoja pitkin viitoitetulla reitillä. Optimiaika on tietysti useimmiten tuntematon, mutta suoritus pilkottuna näin osiin auttaa ymmärtämään, mitä todella ollaan kehittämässä. Suunnistukseen kulunut aika koostuu

  1. virheistä rastivälien toteutuksessa
  2. reitinvalintavirheistä
  3. epäsujuvuudesta.

Jos suunnistussuorituksia halutaan kehittää, pitää yllä olevia aikoja pienentää. Ongelma on se, että jos yhteen osa-alueeseen kulunutta aikaa lähtee pienentämään, se todennäköisesti kostautuu toisaalla. Esimerkiksi tulevien rastivälien lukeminen reitinvalintojen parantamiseksi johtaa todennäköisesti siihen, että rastivälien toteutuksessa tulee enemmän virheitä. Lopputulos ei välttämättä ole aiempaa parempi. Se saattaa olla jopa huonompi.

Suunnistussuoritusten kehittäminen kannattaa aloittaa poistamalla rastivälien toteutuksesta virheet. Jotain yksittäisiä virheitä voi tulla, mutta ei mielellään yli viittä sekuntia per suoritus. Tähän päästään ensisijaisesti sillä, että luetaan vähemmän rastivälejä ennakkoon tai rataa luetaan eteenpäin vain kaikkein selvemmissä paikoissa. Jos tämä ei vielä auta, niin juoksuvauhtia hidastetaan tarvittavissa paikoissa, jotta karttaa ehditään lukemaan enemmän.

Sprinttisuunnistuksessa rastivälien toteuttaminen itsessään ei ole useinkaan haaste yksinään. Jos karttaan olisi piirretty valmiiksi optimireitinvalinnat, ei tarvitsisi olla huippusuunnistaja läpäistäkseen radan virheittä. Niinpä virheettömään suoritukseen pitäisi olla kohtuullisen helppo päästä yksinään sillä, että vähentää tulevien rastivälien lukemista.

Suurin osa muista suunnistussuorituksen nopeuttamiseen tähtäävistä toimenpiteistä perustuu suoraan tai välillisesti siihen, että käsillä olevan suunnistustehtävän suorittamiseen käytetään vähemmän aikaa. Jos lähtötilanteessa jo tulee jonkin verran virheitä toteutuksessa, voidaan niiden olettaa vain lisääntyvän. On vaikea osata arvostaa hyvääkin kehitystä suorituksen jollain osa-alueella, jos samaan aikaa tulee puoli minuuttia virhettä rastivälien toteutuksessa. Virheet poistamalla saadaan hyvä lähtötilanne suorituksen muiden osa-alueiden kehittämiseen.

Katso sarjan muut jutut


Ei kommentteja    ::    Kommentoi