sprinttisuunnistaja

Tuomo Mäkelä

Seuraa minua Twitterissä: @tuomomakela
Alkusivu - Harjoittelu - Jutut - Keskustelu - Linkit

Sprinttisuunnistus á la mäksä

[ mäksä :: 22.6.2009 ]

Taannoin Pekka Nikulainen kirjoitti kirjan ja antoi sille nimeksi suunnistustaito. Sen kirjan opit toimivat edelleen ja ovat monille suunnistustaidon perusta. Niin Nikulaisen kirja kuin lukuisat muutkin suunnistusta käsittelevät kirjoitukset keskittyvät perinteiseen suunnistukseen metsässä. Sprinttisuunnistus on asettanut suunnistajille uusia vaatimuksia ja perinteisen suunnistuksen opit ovat saaneet uusia painotuksia.

Olen miettinyt sprinttisuunnistustekniikkaa paljon. Sprinttisuunnistuksen pohtiminen on ollut minulle monasti mieluista, koska sprinttisuunnistuksessa, verrattuna perinteiseen suunnistukseen, olen paremmin pystynyt viemään suunnistusteknisiä malleja käytäntöön. Lisäksi suoritustekniikassani on ollut vähemmän puutteita, ja toteutuneiden ja optimaalisten suoritusten väliset erot ovat olleet helpommin yksilöitävissä.

Niin kunnianhimoinen en ole, että olisin kirjoittanut tähän otsikoksi sprinttisuunnistustaito. Tavoitteenani on vain kertoa, miten minä suunnistan sprinttiä ja mitkä minä koen sprinttisuunnistuksessa keskeisiksi elementeiksi. Niin paljon asioita olen miettinyt, että katsoin viisaammaksi jakaa tämän kokonaisuuden osiin. Tämän esipuheen jälkeen on luvassa viisi eri kirjoitusta spriinttisuunnistuksen eri osa-alueista.

Sprinttisuunnistuskin luonnollisesti pohjautuu perinteiseen suunnistukseen, mutta pyrin tässä keskittymään lähinnä sprinttisuunnistuksen niihin elementteihin, jotka poikkeavat perinteisestä suunnistuksesta. En käsittele tässä ennakointi-havainnointi -prosessia tai sitä, mitä maastosta tulisi lukea.

Ajatukset, joita tulen kirjoittamaan, toimivat parhaiten, kun sprinttiä juostaan rakennetussa ympäristössä, missä tekninen suoritus kulminoituu oikeisiin reitinvalintoihin ja saumattomaan sujuvuuteen. Jos rastinotot ja reitinvalintojen toteutukset nousevat suunnistuksessa keskeiseen osaan, lienee viisainta palata Nikulaisen suunnistustaidon äärelle, joskaan minun mielestäni silloin ei enää voida edes puhua sprinttisuunnistuksesta.

Osa 1: Kilpailuun valmistautuminen 22.6.2009
Osa 2: Kilpailukartta 24.6.2009
Osa 3: Suunnistuksen rytmi 29.6.2009
Osa 4: Reitinvalinta 2.7.2009
Osa 5: Harjoittelu 8.7.2009


Ei kommentteja    ::    Kommentoi